top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Temelji prehrane in zeliščarstva TKM (4/4) - Vstop v meridian

Po teoriji tradicionalne kitajske medicine je človeško telo funkcionalno povezano z mrežo kanalov, sestavljenih iz meridianov in notranjih sistemov, ki celostno določajo fiziološke funkcije. Ob upoštevanju tega koncepta se vstop v meridian (ali tropizem meridiana) nanaša na selektivno biološko delovanje kitajskega zelišča na enega ali več ciljnih sistemov TKM. Ta koncept je podoben "biološki uporabnosti" v sodobni medicini. Biološka uporabnost se nanaša na to, v kolikšni meri je snov ali zdravilo v celoti na voljo predvidenemu biološkemu cilju/-em. Toda za razliko od farmacevtskih zdravil, ki se lahko dajejo neposredno v krvni obtok ali na druge načine, se zelišča in živila TKM večinoma jemljejo peroralno, manjše količine pa se uporabljajo topično ali z vdihavanjem.

Vstop v meridian se nanaša na to, na katere sisteme TKM deluje posamezno zelišče. Stari Kitajci so se o meridianih in delovanju zelišč učili z dolgotrajnimi poskusi in vivo, torej z neposrednim uživanjem zelišč ali z dajanjem zelišč živalim, da bi opazovali njihove učinke. Nekatere od prvih pisnih omemb kitajskega zeliščarstva se nanašajo na mitskega cesarja Šhennonga, ki velja za očeta agrikulture in kitajskega zeliščarstva. Legende pravijo, da je on (ali oni, skupina ljudi okoli leta 2700 pred našim štetjem) vzorčil veliko zelišč, da bi preizkusil njihove učinke in tako naučil ljudi samozadostnosti. Med tem postopkom je bil Šennong v enem dnevu sedemdesetkrat zastrupljen. To je očitno pretirana oblika izražanja v mitologiji. Te izkušnje in znanje se v naslednjih tisoč letih še naprej kopičijo in razvijajo. Veliki kompendij Materia Medica (Ben Cao Gang Mu), ki ga je napisal Li Shizhen (1517-1593), je znan kot najbolj izčrpna klasika o zeliščih in hrani. Avtor je za presojo vstopa zelišč v meridian uporabljal vonj, okus in obdobje rasti. Kitajsko zeliščarstvo je skozi tisočletja dela pridobilo veliko podatkov, ki se nanašajo na človeka, o učinkih zelišč, zaradi česar je tako vplivno tudi v sodobnem času.

Po teoriji TKM meridiani omogočajo komunikacijo med notranjimi organi in zunanjimi manifestacijami človeškega telesa. To pomeni, da vse, kar se dogaja v našem telesu, najde način, da se pokaže in izrazi navzven. Te signale in sporočila lahko opazujemo s štirimi diagnostičnimi metodami: pregledom, poslušanjem in vohanjem, poizvedovanjem in merjenjem pulza.

Vstop v meridian je posebna značilnost pri postavljanju in usmerjanju zelišč. Ob pojavu bolezni lahko za zdravljenje izberemo zelišča z različnimi meridianskimi vstopi. Na primer, palpitacije in nespečnost so stanja, povezana s srčnim meridianom, zato se pogosto uporablja korenina poligale (Polygala tenuifolia Willd.), ki ima vstop v srčni meridian.

V človeškem telesu je 12 glavnih meridianov, od katerih ima vsak svoje značilnosti in funkcije. Različne bolezni lahko povzročijo patogeni ali poškodbe na različnih mestih. TKM na primer za zdravljenje vročinskih bolezni uporablja zelišča, ki hladijo. Vendar je vir toplote lahko ministrski ogenj jeter, vladarski ogenj srca, ogenj želodca ali vlažna toplota debelega črevesa, in zelišča, ki čistijo ogenj jeter, ne očistijo vedno ognja srca, zelišča, ki hladijo ogenj, pa ne izsušijo nujno vlage. Ob neustrezni uporabi lahko zelišča škodujejo sistemu, ki ne potrebuje hlajenja/čiščenja/tonizacije itd. Zato se različna zelišča uporabljajo za zdravljenje bolezni zaradi njihovega neravnovesja na določenem mestu, zato pa je pomemben vstop posameznega zelišča ali živila v meridian. [Preberi več: Temelji prehrane in zeliščarstva TKM (1/4)- Štiri narave]

Tukaj je kratka predstavitev posameznih meridianov in primerov zelišč:

Zgolj za izobraževalne namene; PROSIMO, NE UŽIVAJTE NOBENEGA OD NAŠTETIH ZELIŠČ ALI HRANE v terapevtske namene. Ne odgovarjamo za kakršne koli neželene učinke ali škodo zaradi nenadzorovane uporabe zdravilnih zelišč ali regulativne prehrane.

 • Srce Zelišča, ki vstopajo v meridian srca, lahko zdravijo bolezni, povezane z motnjami delovanja srca (v sodobni medicini so to pogosto kardiovaskularni ali psihološki simptomi), kot so angina pektoris, palpitacije, razdražljivost, nespečnost ali nemirnost. Zelišča ali živila: longan, kitajski datelj, Salvia miltiorrhiza (rdeči žajbelj/danshen)

 • Jetra Jetra so povezana z očmi, skrbijo za nemoten pretok qija in umirjajo čustva, nadzorujejo kite in tetive ter shranjujejo kri. Zelišča, ki vstopajo v jetrne kanale, lahko blažijo jetrni qi in s tem uravnavajo pretirana čustva, tonizirajo jetrni jin ali čistijo jetrni ogenj ter zdravijo bolezni oči. Zelišča ali živila: cela goji rastlina, zelena listnata zelenjava [Preberi več: Jin jang filozofija in duševno zdravje]

 • Vranica Vranica ima primarno funkcijo prenašanja in prenosa vode ter pretvorbe snovi v moč, mišice in intelektualno koncentracijo. Zelišče, ki vstopa v kanal vranice, običajno lahko tonizira in okrepi vranico za zdravljenje driske, slabega apetita ali utrujenosti. Zelišča ali živila: sladko sadje, krompir, jam

 • Pljuča Pljuča upravljajo kožo in branijo telo pred napadi zunanjih patogenih dejavnikov. V pljučni kanal vstopajo zelišča, ki odstranjujejo zunanji veter - mraz ali veter - vročino. Zelišča ali živila: sveža meta, marelična jedrca, čebulica lilije, kitajska hruška [Preberi več: Za boljši imunski sistem - okrepite svoj Wei Qi]

 • Ledvice V ledvicah je shranjena esenca, "korenina življenja" v TKM, ki je naš vir moči in genetska dediščina. Zelišča, ki vstopajo v ledvični kanal, lahko tonizirajo ledvice, odstranijo vročino zaradi pomanjkanja vodne esence, skrbijo za plodnost in zdravijo motnje presnove vode. Zelišča ali živila: oreh, črni sezam, kitajski drobnjak, ostriga [Preberi več: Razumevanje vodne energije s TKM]

 • Osrčnik Osrčnik je prva obrambna linija srca. V kanal osrčnika lahko vstopijo tudi zelišča, ki zdravijo motnje, kot sta nespečnost in razdražljivost. Zelišča ali živila: Bupleurum (prerast), korenina drevesne potonike

 • Žolčnik Žolčnik skladišči in izloča žolč, upravlja odločanje in načrtovanje, nadzoruje kite in vpliva na sanje. Nekatera zelišča vstopajo v kanal žolčnika, da pomagajo pri zdravljenju zlatenice in čiščenju vlažne vročine v kanalu. Zelišča ali živila: grenka melona, redkev, kumara

 • Želodec Želodec je odgovoren za sprejemanje in razgradnjo hrane. Je ključnega pomena za preživetje. Brez normalnega delovanja želodca se sesujejo vsi drugi sistemi. Želodec je nagnjen k vročini in izsušitvi. S hranjenjem želodca in čiščenjem želodčne vročine, ublažimo refluks želodčne kisline, izboljšujemo splošno energijo, kar pomaga pri utrujenosti.  Zelišča ali živila: načeloma vsa hrana in pijača, kitajska zlata nitka (Coptis chinensis), riž, ginseng. [Preberi več: Hrano je potrebno skuhati - tradicionalna kitajska medicina pojasni prebavni sistem]

 • Debelo črevo Glavna naloga debelega črevesa je, da sprejme odpadne snovi, ki pridejo iz želodca (oba meridiana sta Yang Ming), absorbira tekočino in preostanek oblikuje v blato, ki se izloči. Zaprtje, driska z vlažno vročino ali blokada vodnih kanalov so lahko povezani s kanali debelega črevesa. Zelišča za zdravljenje teh bolezni običajno vstopajo v kanal debelega črevesa. Zelišča ali živila: olje rastlinskega izvora, vlaknine, rabarbara

 • Tanko črevo V TKM je tanko črevo partnerski organ srca, ki ima tako telesno kot duševno vlogo. Tanko črevo je odgovorno za sprejemanje in razvoj stvari. Tanko črevo ločuje bistro od motnega. Motnje tankega črevesa lahko povzročijo bolečine v trebuhu, drisko in redek urin. Tako nekatera zelišča vstopajo v tanko črevo za zdravljenje teh bolezni. Zelišča ali živila: korenje, kitajski vodni kostanj, lubenični olupek [Preberi več: Povezava med črevesjem in možgani ter njen pomen]

 • Sečni mehur Sečni mehur iz telesa odstranjuje odpadno vodo v obliki urina. Naj se sliši še tako preprosto, je to dejansko najdaljši meridian v telesu in tudi tisti, ki najbolj kroži po površini našega telesa. Je tudi meridian, ki povezuje vse druge meridiane. Da bi bilo njegovo delovanje in akitivnost uspešna, mora biti sistem bogat z energijo qi z nemotenim pretokom vode. Zelišča, ki vstopajo v sečni mehur, ne zdravijo le bolezni motenj uriniranja, edemov ali odvajajo vlago, temveč imajo tudi pomembno podporno vlogo pri naši odpornosti in splošnem dobrem počutju. Zelišča ali živila: prekuhana voda, morska trava, črne gobe, trava cogon [Preberi več: Zdravljenje okužbe sečil s kitajsko medicino] [Preberi več: Akupunktura in kitajska zelišča pri inkontinenci]

 • San Jiao San Jiao, znan tudi kot trojni gorilnik, je poseben funkcionalni organ, ki ga je mogoče najti le v TKM. Zadolžen je za celično komunikacijo celotnega telesa. V glavnem je razdeljen na tri dele: zgornjega, srednjega in spodnjega. Vsakemu delu ustreza ustrezen organski sistem in s tem povezana zelišča ali hrana. Zelišča ali živila: Zgornji gorilnik (hrana za Srce in Pljuča), srednji gorilnik (hrana za Želodec in Vranico), spodnji gorilnik (hrana za Jetra, Ledvice, Debelo črevo, Sečni mehur).

 

Foundation of TCM dietary and herbology (4/4)- Meridian entry

Traditional Chinese medicine theory suggests that the human body are functionally connected by a network of channels composed of meridians and internal systems which determines physiological functions in a holistic manner. With this concept in mind, meridian entry (or meridian tropism) refers to a selective biological action produced by a Chinese herb on one or more target TCM systems. This concept is similar to “bioavailability” in modern medicine. Bioavailability refers to the extent a substance or drug becomes completely available to its intended biological destination(s). But unlike the pharmaceutical medication, which can be administered directly to the blood stream or by other means, TCM herbs and foods mostly are taken orally, with a small amount used topically or by inhalation.

Meridian entry refers to which TCM system(s) one herb acts upon. The ancient Chinese learnt about the meridians and the herb's action by long term in vivo experiments, in other words, directly consuming the herbs or giving it to livestocks to observe the effects. Some of the earliest written references to Chinese herbology involve the mythical Emperor Shen Nong, who is considered the father of agriculture and Chinese herbology. Legends say he (or they, a group of people around BC 2700) sampled many many herbs to test their effects as a way of teaching people to be self-sufficient. During this process, Shen Nong was toxicated seventy times in a day. This is clearly an exaggerated form of expression in mythology. This experience and knowledge continue to accumulate and nature over the next thousand years. The Grand Compendium of Materia Medica (Ben Cao Gang Mu) by Li Shizhen (1517-1593) is known as the most comprehensive classic about herbs and food. The author utilized smell, taste, and the growing season to judge the meridian entry of herbs. Throughout thousands of years work, Chinese herbology has a lot of human data on herbal effects thus make it so powerful even in the modern time. 

According to TCM theory, meridians allow communication between internal organs and external manifestations of the human body. It means that whatever happens inside our body will find a way to show and express to the outside. We can observe these signals and messages by using the four diagnostic methods of “inspection, listening and smelling, inquiry, and pulse taking”. 

Meridian entry is a specific characterization in the positioning and orientation of herbs. When the disease occurs, herbs with different meridian entries can be selected for treatment. For example, palpitations and insomnia are conditions related with the heart meridian and therefore, polygala root (Polygala tenuifolia Willd.), which has the heart meridian entry, is frequently used. 

There are 12 main meridians in the human body, each has its own characteristics and functions. Different diseases may be caused by pathogens or lesions at different sites. For example, TCM uses cooling herbs to treat heat diseases. However, the heat source could be liver ministerial fire, heart sovereign fire, stomach fire or large intestine damp-heat, and the herbs clearing liver fire herb do not always clear heart fire, herbs that cool fire do not necessarily dry the dampness. When used inappropriately, the herbs could harm the system that requires no cooling/ cleansing/ tonify, etc. Therefore, different herbs are used to treat diseases due to their imbalance in a specific location hence the importance of the meridian entry of each herb or food. [Read more: Foundation of TCM dietary and herbology (1/4)- Four natures]

Here is a brief introduction of each meridians and example herbs:

For educational reference only, PLEASE DO NO CONSUME ANY MENTIONED HERBS OR FOOD for theraputic purpose. We are not responsible for any adverse effects or damage due to unsuperivosed used of medicinal herbs or regulatory diet.

 • Heart Herbs entering the heart meridian could treat diseases related with heart’s functional disorders (in modern medicine, often cardiovasicula or psychological symptoms), such as angina, palpitation, irritability, insomnia, or restlessness Herbs or food: Longan, Jujube date, Salvia miltiorrhiza (Red sage/danshen)

 • Liver Liver connects the eyes, maintains a smooth flow of Qi and calms the emotions, governs tendons & sinews, and stores blood. Herbs entering the Liver channels could smooth the liver Qi thus regulates the excessive emotions, or tonify the liver Yin or clear the liver fire, and treat eye diseases.  Herbs or food: The whole Goji plant, green leafy vegetables  [Read more: Yin Yang philosophy and mental health]

 • Spleen Spleen has a primal function to transport & transmit the water and transform the material into power, muscle and intellectual concentration. The herb entering the spleen channel usually could tonify & strengthen the spleen to treat diarrhea, poor appetite, or fatigue Herbs or food: Sweet fruits, potato, yam

 • Lung Lung governs the skin and defends the body from being attacked by external pathogenic factors. Herbs expelling the exterior wind‐cold or wind-heat all enter the lung channel. Herbs or food: Fresh mint, apricot seeds, lily bulb, chinese pear [Read more: Strengthen your Wei Qi for better immunity]

 • Kidney Kidneys store Essence, “The Root of Life” in TCM, which is our power source and genetic inheritance. Herbs entering the kidney channel could tonify the kidney, clear the heat due to deficiency of water essence, manage fertility, and treat water metabolism disorders.  Herbs or food: Walnut, black sesame, Chinese garlic chives, oyster [Read more: Understanding Water energy with TCM]

 • Pericardium Pericardium is the first line of defence against the heart. Herbs treating the disorders, such as insomnia, irritability, may also enter the pericardium channel. Herbs or food: Bupleurum, Tree Peony Root

 • Gall bladder The Gallbladder stores and excretes bile, governs decision making and planning, controls the sinews and effects dreams. Some herbs enter the gall bladder channel to help treat the jaundice, clear the damp‐heat in the channel.  Herbs or food: Bitter melon, radish, cucumber

 • Stomach Stomach is in charge of accepting and breaking down the food. It is the key to survival. Without the normal function of stomach, all other systems will collapse. Stomach tends to get hot and dry. By nourishing the stomach and clear out the stomach heat, it relieve stomach acid reflux, improve general energy therefore help with fatigue.  Herbs or food: Basically all the food and drinks, Chinese goldthread, rice, ginseng [Read more: Cook your food - digestive system explained in Traditional Chinese medicine]

 • Large intestine The main function of the large intestine is to receive the waste material sent down from the stomach (both are Yang Ming meridians), absorb its fluid content, and form the remainder into faeces to be excreted. Constipation, damp‐heat diarrhea, or water channel blockage could be related to Large intestine channels. Herbs treating these diseases usually enter the large intestine channel.  Herbs or food: Plant-based oil, fiber, rhubarb 

 • Small intestine In TCM, the Small Intestine is the partner organ of the Heart where it plays both a physical and a mental role. The Small Intestine is responsible for receiving and making things thrive. Small intestine separates the clear from the turbid. The disorders of the small intestine may cause abdominal pain, diarrhea, and scanty urine. Thus, some herbs enter the small intestines to treat those diseases.  Herbs or food: Carrot, Chinese water chestnut, watermelon peel [Read more: The gut-brain connection and its importance]

 • Urinary bladder The urinary bladder removes waste water from the body in the form of urine. As simple as it sounds, it is indeed the longest meridian in the body, also the one that most circulate on the surface of our body. It is also the meridian that connects all other meridians. In order to achieve its function and activity, the system must be rich in Qi energy with a smooth flow of water. Herbs entering the urinary bladder not only treat urinary disorder diseases, edema, or to drain the dampness, it also plays an important supportive role in our immunity and overall wellness. Herbs or food: Boiled water, seaweed, black fungus, cogon grass [Read more: Treating a Urinary Tract Infection with Chinese Medicine] [Read more: Acupuncture and Chinese herbs for incontinence]

 • San Jiao San Jiao, also known as a triple burner, is a special functional organ and could only be found in TCM. It is in charge of the cellular communication of the whole body. It is mainly divided into 3 parts, upper, middle and lower. Each part has it corresponding organ system and therefore the related herbs or food. Herbs or food: Upper burner (Heart and Lung food), Middle burner (Stomach and Spleen food), Lower burner (Liver, Kidney, Large intestine, Urinary Bladder food)


Comments


bottom of page